facebook pixel

Vakar vyko Moters Vizijos konferencija su Nick Vujicic. Aš buvau žmogus, kuriam buvo patikėta pasirūpinti Nick užkulisiuose. Važiavau pasitikti į oro uostą, lydėjau Vilniuje, padėjau įsikurti, dalyvavau filmavimuose televizijoje kartu, lydėjau į Kauną ir atgal į oro uostą.

Nick pristatomas, kaip žymiausias pasaulio motyvatorius, žmogus, gimęs be rankų ir kojų, kilęs iš Serbijos, augęs Australijoje, gyvenantis Amerikoje, auginantis keturis vaikus, filantropas, tikintis, stiprus.

O koks Nick užkulisiuose? Tam reikia išimti visus ką tik paminėtus būdvardžius, apibūdinimus, epitetus, visa tai, kas išvardinta per kablelį. Jeigu iš teksto išimame “žymiausias pasaulio motyvatorius, gimęs be rankų ir kojų, kilęs iš Serbijos, augęs Australijoje, gyvenantis Amerikoje, auginantis keturis vaikus, filantropas, tikintis, stiprus” – lieka tik vienas žodis.

Ž M O G U S.

Toks Nick užkulisiuose. Labai labai žmogiškas.

– Besiilgintis savo šeimos ir vaikų, kai keliauja

– surimtėja prieš filmavimą, mintyse kaupiasi

– pavargsta nuo nuolatinio dėmesio

– juokiasi, kai erzinu dėl jo amžiaus

– žiovaujantis, nes didelis laiko skirtumas

– nori asmenukės su sniegu

– geranoriškas, su visais sutinka fotografuotis

– jo meilės kalba – apkabinimai

– džiaugiasi, kad keliauja visada su tuo pačiu lydinčiu asmeniu

– atviras, pasakoja, kas jam svarbu gyvenime

– mėgsta tylėti, būdamas šalia kitų žmonių, nors galvoje, sako, tylu būna retai

– mėgstamiausias vaisius – bananas

– dažniausiai vartojamas žodis – ačiū

Kalbėjomės daug apie šeimą ir vaikus. Paklausiau Nick, ar norėtų pakalbėti mano laidoje apie savo santykį su tėvyste viešai.

Ir vėl – paprasčiausiai žmogus. Atsakė, kad nežino, kad niekada to nedarė. Norintis pabandyti, galvojantis apie tai, ir tuo pačiu dvejojantis, neužtikrintas.

Kai atsisveikinome, Nick palinkėjo Dievo palaimos man ir mano šeimai. Jis – giliai tikintis. Padovanojau jam žalio gintaro kryželį, vilties ir tikėjimo iš Lietuvos.